DALxx-xx

Utorak, 20. januara 2015 by
instalacije za bezračno raspršivanje

Instalacije za prskanje bez vazduha

Standardne instalacije za raspršivanje bez vazduha napravljene da pokrivaju širok raspon primjena. Mogu se koristiti za raspršivanje većih protoka boja, lakova itd.
Za više detalja kontaktirajte naš prodajni tim.

DASxxx

Utorak, 20. januara 2015 by
nanošenje sprejom

Instalacije za zračenje

Raspršite instalacijske sustave za nanošenje boja, ljepila i drugih nisko viskoznih tečnosti pomoću atomizacije zraka. Mogu se koristiti ručno za potpuno automatizaciju, prema vašim potrebama i proizvodnom procesu.
Za više informacija kontaktirajte naš prodajni tim.

TOP

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?